O nas

Pracownia działa na rynku od 2012r. świadcząc usługi z zakresu szeroko rozumianego pojęcia projektowania, zarówno budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej czy przemysłowych. Posiadamy wieloletni doświadczeni w branży budowlanej, ciągle szkoląc się i podnosząc swoje kwalifikacje.
Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów remontu, przebudowy i termomodernizacji obiektów zabytkowych /kamienice, budowle fortyfikacyjne i inne obiekty zabytkowe/ w pełnym uzgodnieniu prowadzonych prac z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Świadczymy również usługi z zakresu nadzoru robót, wykonywania obowiązkowych przeglądów budynków zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, opracowywania kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych z przygotowanej przez inwestora dokumentacji lub opracowanej przez pracownię.
Zakres usług naszej pracowni obejmuje pełną obsługę administracyjną i projektową związaną z procesem budowlanym.

Oferujemy Państwu:

- adaptacje projektów gotowych - już od 2000,00 /kwota uzależniona od skomplikowania inwestycji i wprowadzonych zmian
projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego - realizacja do 1 miesiąca od daty podpisania umowy,
- realizację inwestycji w systemie "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ", który idealnie optymalizuje czas i koszty poniesione przez inwestora w trakcie procesu inwestycyjnego, przynosząc wymierne korzyści finansowe,
- projekty remontów kamienic i obiektów zbytkowych,
- indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- gotowe projekty domów z katalogu projektów,
- adaptacje projektów gotowych - już od 2 000 zł netto,
- projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych,
- projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
- projekty budowli inżynierskich,
- projekty garaży i budynków gospodarczych,
- modernizacje, rozbudowy, nadbudowy, inwentaryzacje,
- projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) i elektrycznych,
- projekty sieci zewnętrznych,
- projekty zjazdów z dróg publicznych,
- projekty zagospodarowania terenu,
- projekty przebudowy dróg i budowy chodników,
- wstępne analizy funkcjonalne,
- ekspertyzy budowlane,
- kosztorysowanie w pełnym zakresie
- nadzór budowlany – kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski,
- doradztwo techniczne i wykonawcze,
- ekspertyzy i opinie geotechniczne.

o nas

O nas

center

no-repeat;center top;;

auto

0px

Pracownia działa na rynku od 2012r. świadcząc usługi z zakresu szeroko rozumianego pojęcia projektowania, zarówno budynków
mieszkalnych, użyteczności publicznej czy przemysłowych. Posiadamy wieloletni doświadczeni w branży budowlanej, ciągle szkoląc się i podnosząc swoje kwalifikacje.
Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów remontu, przebudowy i termomodernizacji obiektów zabytkowych /kamienice, budowle fortyfikacyjne i inne obiekty zabytkowe/ w pełnym uzgodnieniu prowadzonych prac z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Świadczymy również usługi z zakresu nadzoru robót, wykonywania obowiązkowych przeglądów budynków zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, opracowywania kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych z przygotowanej przez inwestora dokumentacji lub opracowanej przez pracownię.

Zakres usług naszej pracowni obejmuje pełną obsługę administracyjną i projektową związaną z procesem budowlanym.

Oferujemy Państwu:

– adaptacje projektów gotowych – już od 2000,00 /kwota uzależniona od skomplikowania inwestycji i wprowadzonych zmian
projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego – realizacja do 1 miesiąca od daty podpisania umowy,
– realizację inwestycji w systemie „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”, który idealnie optymalizuje czas i koszty poniesione przez inwestora w trakcie procesu inwestycyjnego, przynosząc wymierne korzyści finansowe,
– projekty remontów kamienic i obiektów zbytkowych,
– indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
– gotowe projekty domów z katalogu projektów,
– adaptacje projektów gotowych – już od 2 000 zł netto,
– projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych,
– projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
– projekty budowli inżynierskich,
– projekty garaży i budynków gospodarczych,
– modernizacje, rozbudowy, nadbudowy, inwentaryzacje,
– projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) i elektrycznych,
– projekty sieci zewnętrznych,
– projekty zjazdów z dróg publicznych,
– projekty zagospodarowania terenu,
– projekty przebudowy dróg i budowy chodników,
– wstępne analizy funkcjonalne,
– ekspertyzy budowlane,
– kosztorysowanie w pełnym zakresie
– nadzór budowlany – kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski,
– doradztwo techniczne i wykonawcze,
– ekspertyzy i opinie geotechniczne.

no-repeat;center top;;

auto