O nas

Pracownia działa na rynku od 2012r. świadcząc usługi z zakresu szeroko rozumianego pojęcia projektowania, zarówno budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej czy przemysłowych. Posiadamy wieloletni doświadczeni w branży budowlanej, ciągle szkoląc się i podnosząc swoje kwalifikacje.
Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów remontu, przebudowy i termomodernizacji obiektów zabytkowych /kamienice, budowle fortyfikacyjne i inne obiekty zabytkowe/ w pełnym uzgodnieniu prowadzonych prac z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Świadczymy również usługi z zakresu nadzoru robót, wykonywania obowiązkowych przeglądów budynków zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, opracowywania kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych z przygotowanej przez inwestora dokumentacji lub opracowanej przez pracownię.
Zakres usług naszej pracowni obejmuje pełną obsługę administracyjną i projektową związaną z procesem budowlanym.
Oferujemy Państwu:
- adaptacje projektów gotowych - już od 2000,00 /kwota uzależniona od skomplikowania inwestycji i wprowadzonych zmian
projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego - realizacja do 1 miesiąca od daty podpisania umowy
- realizację inwestycji w systemie "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ", który idealnie optymalizuje czas i koszty poniesione przez inwestora w trakcie procesu inwestycyjnego, przynosząc wymierne korzyści finansowe
- projekty remontów kamienic i obiektów zbytkowych
- indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
- gotowe projekty domów z katalogu projektów
- adaptacje projektów gotowych - już od 2 000 zł netto
- projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych
- projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych
- projekty budowli inżynierskich
- projekty garaży i budynków gospodarczych
- modernizacje, rozbudowy, nadbudowy, inwentaryzacje
- projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) i elektrycznych
- projekty sieci zewnętrznych
- projekty zjazdów z dróg publicznych
- projekty zagospodarowania terenu
- projekty przebudowy dróg i budowy chodników
- wstępne analizy funkcjonalne
- ekspertyzy budowlane
- kosztorysowanie w pełnym zakresie
- nadzór budowlany – kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski
- doradztwo techniczne i wykonawcze
- ekspertyzy i opinie geotechniczne